สิ่งอำนวยความสะดวก

สระว่ายนํ้า

Opening hours : 07:00 hrs. – 20:00 hrs.