การประชุมและสัมมนา

Customizable พื้นที่ที่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อจัดงานประชุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมส่วนตัวหรือการประชุมบริษัท ระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาค ภายในหรือภายนอกอาคาร ห้องพลาซ่า แกรนด์ บอลรูม ขนาดใหญ่หรือห้องพักขนาดเล็ก โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในห้องประชุมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อการประชุมและการสัมมนาในรูปแบบต่าง ๆ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาโทรติดต่อที่ +66 (0) 7630 2100 หรือ อีเมล info@deevanaplazaphuket.com

พลาซ่า แกรนด์ บอลรูม

ห้องบอลรูมในรูปแบบโรงภาพยนตร์พร้อมอุปกรณ์ระบบเสียงและภาพอันทันสมัยที่สุด เพื่อทำให้มั่นใจว่าสามารถใช้ระบบเสียงและภาพในการประชุมหรือสัมมนาขนาดใหญ่ได้อย่างราบรื่น

อุปกรณ์

  • อุปกรณ์ฉายวิดีโอ
  • จอ LCD
  • ระบบแสงสว่างด้วยเทคโนโลยีระดับสูง
  • อุปกรณ์ระบบเสียงและเครื่องขยายเสียง
  • ห้องควบคุมแยกอิสระกัน 2 ห้อง
  • พื้นที่ : 565 ตารางเมตร
    ความจุ : 500 คน

ห้องประชุมสแควร์ I

สำหรับการจัดประชุมขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางหรือใช้สำหรับแบ่งเป็นห้องประชุมย่อย โดยสองห้องนี้จะมีพื้นที่โถงหน้าห้องไว้สำหรับจัดอาหารว่าง ซึ่งสามารถมองเห็นสวนหย่อมข้างๆ ได้พื้นที่ : 113 ตารางเมตร

ห้องประชุมสแควร์ II

สำหรับการจัดประชุมขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางหรือใช้สำหรับแบ่งเป็นห้องประชุมย่อย โดยสองห้องนี้จะมีพื้นที่โถงหน้าห้องไว้สำหรับจัดอาหารว่าง ซึ่งสามารถมองเห็นสวนหย่อมข้างๆ ได้พื้นที่ : 81.5 ตารางเมตร

Meeting Room Capacity

Biz meeting room provides for executive meeting for up to 15 guests and day light also available to make your event success with relax

Conference rooms Area(Sqm) Ceiling Height U-Shape Rectangle Theatre Classroom Banquet Cocktail
Plaza Grand Ballroom 565 5 - - 500 200 300 600
Plaza I 323 5 50 50- 300 120 180 300
Plaza II 242 5 40 40 200 100 120 300
Square I 113 2.4 30 30 50 35 50 60
Square II 81.5 2.4 20 20 40 24 30 40